JHC Värdegrund

I april 2016 bjöd föreningen in alla intressenter till JHC Föreningskonferens på Viksjö GK. Under en heldag fick deltagarna lyssna på föreläsningar utav SISU Idrottsutbildarna och BETA Team Performance för att sedan bryta ned i gruppdiskussioner. Tillsammans skapade vi underlag för det som nu blivit föreningens gemensamma värdegrund. Värdegrunden kommer att utgöra grunden i all framtida föreningsarbete på samtliga nivåer (organisation, lag, spelare, föräldrar) och kommer att kontinuerligt att följas upp och mätas tillsammans med vår samarbetspartner BETA Team Performance.

Md jhclogga
Vill du bli medlem i föreningen?
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Md jarfallahc  003
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub