Årsmöte 2019


Kallelse till årsmöte


Järfälla Hockey Club

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2018-2019.

Datum: 13 juni 2019 kl 19:00

Plats: Klubbrum Järfälla ishall, Mjölnarvägen 1, Järfälla

Alla medlemmar är välkomna. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 16/5 2019 och skickas till mejladress styrelse@jarfallahockey.com eller lämnas till kansliet, märkt med "Motion inför årsmötet".

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast fem dagar före årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen Järfälla HC

Valberedning


JHCs valberedning jobbar nu i fullfart med att ta fram lämpliga kandidater för styrelseledamöter, revisorer och en ny valberedning (för mer information, se nedanstående länken). Hör gärna av dig till valberedningen senast 22 maj 2019, om du vill nominera en person.


Dokument till årsmötet 2019

Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2019/20
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Jhclogga
Stödmedlem i Järfälla Hockey Club 2019/2020
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub