Årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte

Järfälla Hockey Club

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020.

Datum: 14 juni 2019 kl 19:00

Plats: Klubbrum alt läktaren i Järfälla ishall, Mjölnarvägen 1, Järfälla

Alla medlemmar är välkomna. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17/5 2020 och skickas till mejladress styrelse@jarfallahockey.com eller lämnas till kansliet, märkt med "Motion inför årsmötet".

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast fem dagar före årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen Järfälla HC

Valberedning

JHCs valberedning jobbar nu i fullfart med att ta fram lämpliga kandidater för styrelseledamöter, revisorer och en ny valberedning (för mer information, se nedanstående länken). Hör gärna av dig till valberedningen senast 31 maj 2020, om du vill nominera en person.

Valberedningen

Mattias Kronwall
073-4496617
mattias.kronwall@nasdaq.com

Per Frylén
070-9130444
per.frylen@hotmail.com

Daniel Lundgren
073-6543263
daniel@markis.nu

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Styrelsens Verksamhetsplan 2020-2021

Motioner och propositioner 2019-2020

Årsredovisning 2019-2020

Revisionsberättelse 2019-2020

Budget förslag 2020-2021

Lagens Verksamhetsberättelse 2019-2020

Md k
Anmälan till Kronwall Hockey Camp 2020
Md eval
Uppföljning av Verksamheten 2019-2020. Klicka på bilden för att delta.
Md jhc logga stor
"Backa Järfälla"
Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2019/20
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Jhclogga
Stödmedlem i Järfälla Hockey Club 2019/2020
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub