Årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte

Järfälla Hockey Club

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020.

Datum: 14 juni 2019 kl 19:00

Plats: Klubbrum alt läktaren i Järfälla ishall, Mjölnarvägen 1, Järfälla

Alla medlemmar är välkomna. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17/5 2020 och skickas till mejladress styrelse@jarfallahockey.com eller lämnas till kansliet, märkt med "Motion inför årsmötet".

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast fem dagar före årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen Järfälla HC

Årsmötesprotokoll 2020

Valberedning

JHCs valberedning jobbar nu i fullfart med att ta fram lämpliga kandidater för styrelseledamöter, revisorer och en ny valberedning (för mer information, se nedanstående länken). Hör gärna av dig till valberedningen senast 31 maj 2020, om du vill nominera en person.

Valberedningen

Mattias Kronwall
073-4496617
mattias.kronwall@nasdaq.com

Per Frylén
070-9130444
per.frylen@hotmail.com

Daniel Lundgren
073-6543263
daniel@markis.nu

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Styrelsens Verksamhetsplan 2020-2021

Motioner och propositioner 2019-2020

Årsredovisning 2019-2020

Revisionsberättelse 2019-2020

Budget förslag 2020-2021

Lagens Verksamhetsberättelse 2019-2020

Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2021/2022
Md 119788796 10158116056837862 5641186893197729168 o hemsidan
Järfälla Hockey Club kommer starta upp ett lag inom paraishockey/blindhockey. Paraishockey är ishockey för personer med funktionsnedsättning, vår verksamhet riktar sig till personer med synnedsättning vilket då heter blindhockey. Gå in på fliken paraishockey/blind hockey för att göra din intresseanmälan
Md logo 3x
Md banner affisch 250x300  003
Md jhc logo ny igen
Stödmedlem 20/21
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Md jhc logga stor
"Backa Järfälla"
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub