Sportrådet

Sportrådet är föreningens beslutande organ gällande de sportsliga frågorna. Medlemmarna skall samla in information från lagverksamheterna och utifrån föreningens gemensamma fastställda mål och medel planera och vägleda den vardagliga verksamheten. Sportrådet rapporterar månatligen till styrelsen.


Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Md jarfallahc  003
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub