Kallelse till årsmöte 13/6 2019

Publicerad 2019-04-30 15:29

Järfälla Hockey Club

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2018-2019.

Datum: 13 juni 2019 kl 19:00

Plats: Klubbrum Järfälla ishall, Mjölnarvägen 1, Järfälla

Alla medlemmar är välkomna. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 16/5 2019 och skickas till mejladress styrelse@jarfallahockey.com eller lämnas till kansliet, märkt med "Motion inför årsmötet".

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast fem dagar före årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen Järfälla HC

Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2019/20
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Jhclogga
Medlemskap Järfälla Hockey Club 2018/2019
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub