Belastningsregister

På Järfälla Hockey Clubs årsstämma den 26 maj 2015 beslutades att alla befintliga och nya tränare, ledare samt andra vuxna som är en del av lagens organisation eller på något sätt arbetar med föreningens barn- och ungdomar ska inkomma med ett utdrag från polisens belastningsregister (för föreningar m.m där personer ska arbeta med barn 442.14).

"2013 beslutade riksdagen att ändra lagen så att även idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ut brottsregistret. Lagen är en del i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Den innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar (upp till 18 år) att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott. Möjligheten att begära begränsat registerutdrag är ytterligare ett redskap för föreningar och förbund att arbeta förebyggande mot kränkningar och övergrepp."

Utdraget skall kontrolleras av styrelsen innan det slutgiltiga beskedet lämnas om personen är lämplig att vara ledare (- eller få anställning) i JHC. Det är alltid JHCs styrelse som gör bedömningen ifall personen är aktuell för en anställning eller att ha en aktiv roll inom ett lag eller i föreningen.

Ansvariga i JHCs styrelse ska fortsättningsvis kontrollera registerutdraget och signera en bekräftelse på att det inte innehåller något som hindrar JHC från att samarbeta med personen. Styrelse tar emot ett oöppnat kriminalregister som man öppnar tillsammans med personen. Skulle personen vara dömd för ett brott mot barn eller vägrar lämna in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister är det inte aktuellt att kunna jobba i föreningens organisation.

Som privatperson har man enbart rätt att begära utdrag om sig själv och man måste alltid skriva under blanketten för hand, elektronisk underskrift gäller inte. Det tar ungefär två veckor efter beställningen för kriminalregistret att komma tillbaka till adressen där personen är bosatt. Det går bra att skicka in beställningen via post, mail, registerutdrag@polisen.se eller fax, 010-56 35333. Sedan ska personen kontakta JHCs styrelse så snart brevet har kommit så att personen kan komma in och vi tillsammans kan öppna kuvertet. Föreningen kommer inte spara kopior av registerutdrag eller skicka dem elektroniskt vidare. Alla ansvariga i styrelse har en tystnadsplikt gällande belastningsregister.

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått på följder för brott och som är skäligen misstänkt för brott. Kriminalregistret ska alltid kontrolleras innan en person börjar sitt uppdrag hos JHC, detta gäller för alla tjänster. Om personen kommer in och börjar arbeta i laget innan registret är på plats riskerar vi att behöva avbryta kontraktet med personen.

/ Järfälla Hockey Club

Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2023/2024
Md 119788796 10158116056837862 5641186893197729168 o hemsidan
Järfälla Hockey Club kommer starta upp ett lag inom paraishockey/blindhockey. Paraishockey är ishockey för personer med funktionsnedsättning, vår verksamhet riktar sig till personer med synnedsättning vilket då heter blindhockey. Gå in på fliken paraishockey/blind hockey för att göra din intresseanmälan
Md logo 3x
Md xxl logotype primary green rgb  002
XXL Team Sales
Md banner affisch 250x300  003
Md jarfallahc  003
Md jhc logo ny igen
Stödmedlem 20/21
Md jhc logga stor
"Backa Järfälla"
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub