Styrelsen

Styrelse

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ordförande

Thomas Barklund

thomas@barklund.se

0725885329

Kassör

Marie Randefalk

marie@randefalk.se

0731458423

Sekreterare

Petra Ahrnstedt

petra_arhnstedt@hotmail.com

0709515255

Ledamot

Fredric Kastevik

fredric.kastevik@jvab.se

0766110035

Ledamot

Mattias Grötting

mattias.grotting@hotmail.com

0739516391

Ledamot Johan Holmströmjohaholm@gmail.com
072-7436003

Adjungerande

Mattias Sebelius

sport@jarfallahockey.com

0709554995

Adjungerande Karim Tomtchevkarim.tomtchev@jarfallahockey.com 0709563254
Adjungerande Sven Rudbergsven@rudbergs.se 0708352221

Suppleant


Ylva Rudström

yrudstrom@gmail.com

0763497221

Revisorer

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ledarmot

Charlotta Lanthen

charlotta.lanthen@bredband2.com0707784463

Ledamot

David Lundgren

david.lundgren@advanze.se

0735583528

Suppleant

Tony Granda

granda.tony@gmail.com

0705294264

Valberedning

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ordförande
Ledamot

VakantLedamot

Vakant


Khc 2018
Anmälan till Kronwall Hockey Camp 2018
Md tre kronor hokceyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2018-2019
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Md jarfallahc  003
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub