Styrelsen

Styrelse

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ordförande

Thomas Barklund

thomas@barklund.se

0725885329

Vice Ordförande Andreas Frydén andreas.fryden@gmail.com 0709456552
Sekreterare Petra Ahrnstedt petra_arhnstedt@hotmail.com 0709515255

Kassör

Johan Holmström

johaholm@gmail.com

0727436003

Ledamot

Daniel Sörqvist

daniel.sorqvist@gmail.com

0768630235

Ledamot

Mattias Grötting

mattias.grotting@hotmail.com

0739516391

Suppleant

Fredric Kastevik

fredric.kastevik@jvab.se

0766110035

SuppleantMarie Randefalk marie@randefalk.se 0731458423
AdjungerandeMattias Sebelius sport@jarfallahockey.com 0709554995

Revisorer

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ledarmot

Anders Skyllkvist

skyllkvist@bahnhof.se0734373849

Ledamot

Tony Granda

granda.tony@gmail.com

0705294264

Valberedning

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ordförande

Mattias Kronwall

mattias.kronwall@nasdaq.com

0734496617

Ledamot

Per Frylén

per.frylen@hotmail.com

0709130444

Ledamot

Daniel Lundgren

daniel@markis.nu

0736543263
Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2019/20
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Jhclogga
Medlemskap Järfälla Hockey Club 2018/2019
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub