Styrelsen

Styrelse

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ordförande

Thomas Barklund

thomas@barklund.se

0725885329

Kassör

Marie Randefalk

marie@randefalk.se

0731458423

Sekreterare

Petra Ahrnstedt

petra_arhnstedt@hotmail.com

0709515255

Ledamot

Fredric Kastevik

fredric.kastevik@jvab.se

0766110035

Ledamot

Mattias Grötting

mattias.grotting@hotmail.com

0739516391

Ledamot Johan Holmströmjohaholm@gmail.com
072-7436003

LedamotYlva Rudström

yrudstrom@gmail.com

0763497221

Adjungerande
Mattias Sebelius
sport@jarfallahockey.com
0709554995
Revisorer

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ledarmot

Charlotta Lanthen

charlotta.lanthen@bredband2.com0707784463

Ledamot

David Lundgren

david.lundgren@advanze.se

0735583528

Suppleant

Tony Granda

granda.tony@gmail.com

0705294264

Valberedning

Funktion

Namn

Epost

Telefonnummer

Ordförande

Mattias Kronwall

mattias.kronwall@nasdaq.com

073-4496617

Ledamot

Per Frylén

per.frylen@hotmail.com

0709130444

Ledamot

Daniel Lundgren

daniel@markis.nu

0736543263
Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2019/20
Kronwall 19
Anmälan till Kronwall Hockey Camp 2019
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Jhclogga
Medlemskap Järfälla Hockey Club 2018/2019
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub